Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Powrót nauki stacjonarnej w klasach I-III

Od 4 maja 2021 uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
Pozostałe klasy uczą się w trybie zdalnym.

Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu w klasach 0-III w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Obiady

Dopłata za obiady na maj 2021 będzie zróżnicowana dla dzieci, które korzystały z obiadów w marcu br.

Klasa 1a, 2a, 2c, 3a(3 osoby), 3c
dopłata 24,50zł

Klasa 1b, 1c, 2b, 3a(3 osoby), 3b
dopłata 31,50zł

Pozostałe chętne osoby z w/w klas wpłacają po 59,50zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie wyłącznie w dniach:
04.05.2021–06.05.2021 w godz. 7.30-14.30

Do 06.05.2021 można również dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

Nauczanie hybrydowe w klasach I-III od 26.04.2021

Od 26 kwietnia zajęcia w szkołach podstawowych na terenie 11 województw, w tym województwa mazowieckiego dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie z zastosowaniem zasady:
- nie więcej niż 50 proc. uczniów będzie mieć zajęcia w budynku szkoły
- co najmniej 50 proc. uczniów będzie mieć lekcje zdalnie.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Nauka w klasach I-III będzie przebiegała zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, według załączonego niżej harmonogramu:

TYDZIEŃ A

Nauczanie stacjonarne:

Klasa 3c s.12
Klasa 2a s.106
Klasa 2c s.107
Klasa 1a s.109
Klasa 3a s.105  - 12 uczniów

Maksymalnie dwie klasy na jednym piętrze, ale w innej części korytarza.

Nauczanie zdalne:

Klasa 3b
Klasa 2b
Klasa 1b
Klasa 1c
Klasa 3a - 12 uczniów

TYDZIEŃ B

Nauczanie stacjonarne:

Klasa 3b s.13
Klasa 2b s.104
Klasa 1b s.108
Klasa 1c s.110
Klasa 3a s.105  - 12 uczniów

Maksymalnie dwie klasy na jednym piętrze, ale w innej części korytarza.

Nauczanie zdalne:

Klasa 3c
Klasa 2a
Klasa 2c
Klasa 1a
Klasa 3a - 12 uczniów

ŚWIETLICA pracuje zgodnie z dotychczasowymi zasadami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii:
- z opieki korzystają uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym;
- w dalszym ciągu z opieki korzystać mogą uczniowie zakwalifikowani już przez komisję w czasie nauki zdalnej.

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne w dniach 22.03 – 25.04.2021 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Radomiu.

Uwaga! termin obowiązywania nauki zdalnej został przedłużony do 25.04.2021, z wyłączeniem oddziału przedszkolnego, który od 19.04.2021 wraca do normalnej nauki w szkole.

Od 22 marca do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas I-VIII będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.
Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego ( w tym oddział przedszkolny).
Szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

Organizacja pracy w PSP Nr 9:
1. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.
2. Nauka w klasach I-III będzie przebiegała w trybie zdalnym zgodnie z dotychczasowym planem lekcji
3. Zajęcia specjalistyczne odbywają się stacjonarnie.
4. Opieka świetlicowa i obiady są TYLKO dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

78 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

 

Szkolne koło historyczne pod kierunkiem p. Iwony Świerczyńskiej zachęca do zapoznania się z artykułem i wykładem na temat powstania w getcie warszawskim dostępnym na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

 

 

Zebrania z Rodzicami

 

Zapraszamy na zebrania z Rodzicami

od 13 kwietnia 2021

Czytaj więcej...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Jak wziąć udział w spisie

Opis alternatywny: Na górze grafiki jest napis: Jak wziąć udział w spisie? Po lewej stronie grafiki jest napis: spis.gov.pl, poniżej: To proste! Po prawej stronie widać kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy entuzjastycznie uśmiechają się i trzymają kciuki w górze. W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Egzaminy próbne CKE 8-klasistów

Poniżej informacje dot. egzaminów ósmoklasistów oraz harmonogram na okres 17-19.03.2021

informacja o egzaminach

harmonogram 17.03.2021

harmonogram 18.03.2021

harmonogram 19.03.2021

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Wszelkie informacje związane z naborem do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych, klasy IV sportowej i klas VII dwujęzycznych są publikowane w zakładce REKRUTACJA widocznym w górnym menu naszej strony internetowej.

Można też przejść tam, klikając na ten link

Dodatkowe informacje