Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

04.09.2023


Godz. 800 - Msza Święta

Godz. 900 - klasy VII, VIII

Godz. 930 - klasy IV, V, VI

Godz. 1000 - klasy II, III i oddział przedszkolny "0"

Godz. 1030 - klasy I (spotkanie o 1015 przed salą gimnastyczną)

Odbiór zaświadczeń

 

Drodzy Absolwenci,
zapraszamy po obiór zaświadczeń w dniu 06.07.2023 r. (czwartek) w następujących godzinach:

klasa 8A - godz. 1000 sala 102

klasa 8C - godz. 1000 sala 103

klasa 8D - godz. 1010 sala 104

klasa 8E - godz. 1020 sala 103

klasa 8F - godz. 1020 sala 102.

Półkolonia 2023 – Wyspa skarbów

Lista dzieci wg grup na I turnusie

Lista dzieci wg grup na II turnusie

Harmonogram zajęć na I i II turnusie

Zasady przychodzenia i odbioru dzieci

Regulamin półkolonii

Zasady organizacyjne półkolonii

Termin:
Turnus I. 26.06 – 30.06.2023
Turnus II. 3.07 – 7.07.2023

Uczestnicy:
Oferta skierowana jest do dzieci z klas 0-IV z terenu Radomia (przyjmujemy także dzieci spoza naszej szkoły)

Czytaj więcej...

PROJEKT „MŁODE GŁOWY”

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Projektu „Młode Głowy

- ocena poczucia własnej wartości i sprawczości młodzieży szkolnej w Polsce”.

 

Projekt miał na celu zbadanie stanu psychicznego młodzieży, a następnie stworzenie kampanii edukacyjnej dla młodych ludzi, rodziców i nauczycieli.


Jest to inicjatywa Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską, realizowana przez Fundację DbamoMójZ@sięg.

W ramach projektu wzięliśmy również udział w konkursie
proponowanym przez organizatorów.
Praca konkursowa polegała na nagraniu
krótkiego filmiku mającego na celu wsparcie osób z różnymi problemami.

Nasi uczniowie bardzo zaangażowali się w projekt i nagrali filmik.
Niestety nie udało nam się wygrać konkursu, ale uważamy, że warto go promować.

JESTEŚMY BARDZO DUMNI Z NASZYCH UCZNIÓW
GRATULACJE Uśmiech

Szkolny Konkurs Recytatorski - wyniki

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

z dnia 17 marca 2023 r.

Kategoria kl.0-1

I miejsce - Prokop Nadia z kl. 1a
II miejsce - Maciaszczyk Zuzanna z kl. 1c, Niesłuchowski Mikołaj z kl. 1c
III miejsce - Rubinkiewicz Nikola z kl. 1b
Wyróżnienie - Winiarski Kornel z kl. 0a, Janowski Julian z kl. 1b

Kategoria kl. 2-3

I miejsce - Banasik Stanisław z kl. 2a, Suwalska Natalia z kl. 3c
II miejsce - Grzybowska Hanna z kl. 2c
III miejsce - Kuchcińska Marika z kl. 2c, Błesznowska Lena z kl. 3c
Wyróżnienie - Dobrovolski Vladyslav kl. 2a

Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII.

Galaretkowy poniedziałek

Dzień Otwarty 2023

 

Zapraszamy

 

"Na tropie Yeti" - zasady organizacyjne półzimowiska

Lista uczestników II turnus

UWAGA - PRZYPOMINAMY
Rezygn
acja i zwrot kosztów 

 • Rezygnacji z półzimowiska można było dokonać do dn. 3.02.2023 r. 
 • Zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku znalezienia innego dziecka na zwolnione miejsce. Istnieje również możliwość codziennego odbierania obiadów ze szkoły oraz odebrania paczki na zakończenie turnusu (wzbogaconej o dodatkowy upominek).
 • Pojedyncze nieobecności dziecka na półzimowisku nie podlegają rozliczeniu finansowemu.  

 Podział na grupy
 • Lista grup zostanie zamieszczona na stronie szkoły oraz na tablicy w szkole w piątek 10.02.2023.
 • Prosimy rodziców o odszukanie grupy swojego dziecka, wejście do szkoły wyznaczonym dla danej grupy wejściem, oddanie dziecka pod opiekę wychowawcy czekającego w szatni. (Dziecko rozbiera się w wyznaczonej dla danej grupy szatni)
 • Przychodząc po dziecko rodzice odbierają dziecko z sali lub proszą pracownika o przyprowadzenie dziecka. 

  

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów

do zapoznania się

ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi

półzimowiska „Na tropie Yeti”

 

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 11 lat
Liczba uczestników i grup kolonijnych:
I turnus: 90 osób – 6 grup
II turnus: 90 osób – 6 grup

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem udziału dziecka w wypoczynku jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i dostarczenie wypełnionej oraz podpisanej karty uczestnika. Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.
 • Przestrzeganie przez uczestników i rodziców/opiekunów: regulaminu (załącznik), zasad organizacyjnych, rozkładu dnia oraz harmonogramu zajęć (załącznik).
 • Zapisanie dziecka na półkolonię/półzimowisko jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna załączonych zasad oraz regulaminu.
 • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w związku z uczestnictwem w wypoczynku. W przypadku braku zgody – informuje o tym wychowawcę.

  Czytaj więcej...

Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy - odbiór nagród

 

Zapraszamy

opiekunów uczniów ze szkół

PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 17, PSP nr 24, PSP nr 29 oraz PSP nr 34

po odbiór nagród do sali nr 9

za udział

XIV Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym

w dniach od 26 stycznia do 3 lutego 2023 roku w następujących godzinach:

Poniedziałek   

  710-1500

Wtorek

  710 – 1030 lub 1115-1600

Środa 

  710 - 1205

Czwartek 

  710 – 845 lub 1030 - 1400

Piątek  

  710 - 1200

 

Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorki:
Anna Chrzanowska i Marzena Szeliga

Dodatkowe informacje