Szkolny Konkurs J. Angielskiego "20 Questions about England"

ANGLOMANIACY!

W każdy poniedziałek na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej szkoły oraz szkolnym facebooku zamieszczane będą pytania konkursowe w j. angielskim. Konkurs będzie obejmował 20 pytań dotyczących Anglii; stopień trudności pytań będzie wzrastał.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-7. Odpowiedzi należy dostarczać w formie pisemnej w j. polskim lub angielskim do p. Marty Skałbani przed ukazaniem się następnego pytania, czyli do następnego poniedziałku. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy udzielą i dostarczą poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zaczynamy od 9 października!!!

Zapraszam serdecznie!

Marta Skałbania

Szkołny Konkurs J. Angielskiego 

20 Questions about England

 

 

Pytanie 12:

What is the name of the oldest tennis tournament in the world? 

Pytanie 11:

What is the name of the place in London where the prime meridian runs through?

Pytanie 10:

What is the name of the traditional place where British monarchs are crowned?

Pytanie 9:

Who is the prime minister and where does he live?

Pytanie 8:

What are Stonehenge, Harrods and Tower Bridge?

Pytanie 7:

Who is Elizabeth II and when was she born?

Pytanie 6:

Which river flows through Londod?

Pytanie 5:

What is the British flag called?

Pytanie 4: 

What is the currency of England?

Pytanie 3:

Who is the patron of England?

Pytanie 2:

What is the symbol of England? 

Pytanie 1:

What is the capital of England?

 

Dodatkowe informacje