NAJLEPSZA SZKOŁA - głosujemy na DZIEWIĄTKĘ

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

W naszej szkole organizowana jest szeroka gama dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w których Państwa dzieci chętnie uczestniczą. Ciągle dążymy do tego, aby prowadzone przez nas zajęcia lekcyjne były atrakcyjne. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy, więc do ogólnopolskiego programu „Najlepsza szkoła”.

Celem programu jest wyłonienie w drodze głosowania rodziców, uczniów oraz nauczycieli – najlepszych, spośród zgłoszonych do programu szkół i doposażenie ich w pomoce dydaktyczne, takie jak: projektor, telewizor, tablica interaktywna.

Głosowanie zakończone!

 

 

Dodatkowe informacje