Zajęcia logopedyczne-zapisy

Zapisy na zajęcia logopedyczne będą prowadzone według następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK 23 IX

WTOREK 24 IX

ŚRODA 25 IX

CZWARTEK 26 IX

klasy IV - VI

klasy II - III

klasy I a, b, c

Klasy I d, e

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają się w wyznaczonych terminach
z aktualnym planem lekcji oraz planem zajęć dodatkowych dziecka.

Stypendia szkolne 2013/2014

Stypendia szkolne dla uczniów klas I- VI

 

Kryterium dochodowe to 456 zł netto na osobę w rodzinie

Termin składania wniosków do dnia 13 września 2013 r. w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Uwaga:

  • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód za miesiąc sierpień,
  • do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych ani z tytułu rozpoczęcia nauki,
  • xero dokumentów potwierdza samodzielnie wnioskodawca słowami za zgodność z oryginałem i własnoręcznym podpisem.

Proszę pamiętać, że stronę nr 7:

  • wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, itp. na osobnych drukach),
  • w przypadku braku dochodów nie wpisujemy „0” tylko słowa „nie dotyczy”.

Ogłoszenie do pobrania tutaj.

"Czyste powietrze wokół nas"

Na przełomie kwietnia i maja nauczyciele wraz z dziećmi z pięciu oddziałów przedszkolnych naszej szkoły wzięło udział w realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.

Program był adresowany do dzieci 5-6-letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje