Zwrot podręczników do biblioteki

Komplet podręczników uczniowie zwracają w reklamówce foliowej. Dołączają do podręczników wypełniony Formularz zwrotu podręczników. Dokument musi być podpisany przez rodzica/opiekuna dziecka.

Uczniowie przynoszą podręczniki w wyznaczonym dniu według Harmonogramu zwrotów.

Podręczniki po kwarantannie będą odpisywane uczniom. Jeśli będą braki w ilości zwracanych podręczników lub uwagi, co do ich stanu, uczniowie i rodzice będą powiadomieni i poproszeni o ich uregulowanie w wyznaczonych dniach.

Za zgubiony lub zniszczony podręcznik uczniowie dokonują wpłaty w sekretariacie szkoły według cennika podręczników. Potwierdzenie wpłaty przynoszą do biblioteki (do wglądu).

Klasy 7 przynoszą podręczniki do biblioteki.
Klasy 4, 6 przynoszą podręczniki do sali 15 (sala zabaw).
Klasy 5, 8 przynoszą podręczniki do boksu w szatni.
Klasy 1, 2, 3 podręczniki (łącznie z j. angielskim) zbierają wychowawcy i przynoszą do biblioteki.

Dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII na dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne po okresie pandemii, które będą się odbywały we wtorki i w czwartki o godz. 16:00 na boisku szkolnym.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Powrót nauki stacjonarnej w klasach I-III

Od 4 maja 2021 uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
Pozostałe klasy uczą się w trybie zdalnym.

Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu w klasach 0-III w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Jak wziąć udział w spisie

Opis alternatywny: Na górze grafiki jest napis: Jak wziąć udział w spisie? Po lewej stronie grafiki jest napis: spis.gov.pl, poniżej: To proste! Po prawej stronie widać kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy entuzjastycznie uśmiechają się i trzymają kciuki w górze. W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

78 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

 

Szkolne koło historyczne pod kierunkiem p. Iwony Świerczyńskiej zachęca do zapoznania się z artykułem i wykładem na temat powstania w getcie warszawskim dostępnym na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

 

 

Egzaminy próbne CKE 8-klasistów

Poniżej informacje dot. egzaminów ósmoklasistów oraz harmonogram na okres 17-19.03.2021

informacja o egzaminach

harmonogram 17.03.2021

harmonogram 18.03.2021

harmonogram 19.03.2021

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Wszelkie informacje związane z naborem do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych, klasy IV sportowej i klas VII dwujęzycznych są publikowane w zakładce REKRUTACJA widocznym w górnym menu naszej strony internetowej.

Można też przejść tam, klikając na ten link

Dodatkowe informacje