KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WRZESIEŃ

03.09.2018 - rozpoczęcie roku szkolnego

11.09.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – IV godz. 17.00

12.09.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas V – VIII godz. 17.00

13.09.2018 - Rada Pedagogiczna godz. 16.40

PAŹDZIERNIK

02.10.2018 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

12.10.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

15.10.2018 -  Akademia z okazji Dnia Nauczyciela godz. 15.00

                      Ślubowanie klas pierwszych  godz.17.00

04.10.2018 - rada szkoleniowa „Pierwsza pomoc” godz. 16.45

LISTOPAD

01.11.2018 - Wszystkich Świętych  – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.11.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

05.11.2018 - rada szkoleniowa „Metoda projektu na lekcji” godz. 16.30

06.11.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – IV godz. 17.00

07.11.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas V – VIII godz. 17.00

12.11.2018 - dzień wolny od zajęć - Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

GRUDZIEŃ

04.12.2018 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

                   - rada szkoleniowa „Cyfrowa lekcja z pomysłem” godz. 18.00

16.12.2018 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

24.12.2018 - 31.12.2018 - przerwa świąteczna

STYCZEŃ

01.01.2019 - Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.01.2019 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

08.01.2019 -  I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

16.01.2019 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.45

17.01.2019 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.45

22.01.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – IV, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

23.01.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas V – VII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00, zebranie z rodzicami uczniów klas VIII o godz. 17.30

26.01.2018 - zakończenie I semestru

28.01 - 10.02.2019 - ferie zimowe 

MARZEC

02.03.2019 - Dzień Otwarty Szkoły

05.03.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

06 – 08.03.2019 - Rekolekcje Wielkopostne

                              Szkolenia - zgodnie z propozycją rady

20.03.2019Uwaga! Zmiana terminu na: 27.03.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VIII, godz. 17.00

KWIECIEŃ

09.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

10.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

15-17.04.2019 - egzamin po klasie VIII - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

18.04-23.04.2019 r. – przerwa świąteczna

25.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

29.04.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

30.04.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

MAJ

01.05.2019 - 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

03.05.2019 - Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

07.05.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

09.05.2019 - podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

30.05.2019 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

CZERWIEC

04.06.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

10.06.2019 - wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

13.06.2019 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 14.00

14.06.2019 - Rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 14.00

19.06.2019 - zakończenie roku szkolnego

19.06.2019 - Rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe informacje