KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

WRZESIEŃ

03.09.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego

10.09.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – V godz. 17.00

11.09.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

12.09.2019 - Rada Pedagogiczna godz. 16.00

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

10.10.2019 - Rada Pedagogiczna i szkolenie pt. „Jak postępować z dzieckiem z zespołem Aspergera?”

14.10.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.10.2019 - Akademia z okazji Dnia Nauczyciela godz. 14.00

15.10.2019 - Ślubowanie klas pierwszych godz. 17.00

 

LISTOPAD

01.11.2019 - Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

05.11.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – V godz. 17.00

06.11.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

11.11.2020 - Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

... 11.2019 - rada szkoleniowa

 

GRUDZIEŃ

03.12.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.12.2019 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23 - 31.12.2019 - zimowa przerwa świąteczna

.... 12.2019 - rada szkoleniowa

 

STYCZEŃ

01.01.2020 - Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

02.01.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

03.01.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

06.01.2020 - Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

07.01.2020 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

07.01.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

15.01.2020 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

16.01.2020 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.00

19.01.2020 - zakończenie I semestru

21.01.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – V, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

22.01.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

 

LUTY

10 - 23.02.2020 - ferie zimowe

26 - 28.02.2020 - rekolekcje wielkopostne

 

MARZEC

03.03.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

07.03.2020 - Dzień Otwarty Szkoły

Szkolenia - zgodnie z propozycją rady

…..03.2020 - Zebranie rodziców klas VIII

 

KWIECIEŃ

07.04.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas I – V godz. 17.00

08.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

09 - 14.04.2020 - wiosenna przerwa świąteczna

21 - 23.04.2020 -  egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

24.04.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

30.04.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 

MAJ

01.05.2020 - 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

03.05.2020 - Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

05.05.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

05.05.2020 - podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

29.05.2020 - Festyn Rodzinny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 

CZERWIEC

02.06.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

10.06.2020 - Bal klas VIII

11.06.2020 - Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

12.06.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

15.06.2020 - wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

17.06.2020 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

18.06.2020 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

26.06.2020 - Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 - Rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe informacje