Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

WRZESIEŃ

04.09.2023 – rozpoczęcie roku szkolnego;  uroczyste ślubowanie klas 1.

05.09.2023 – zebranie z rodzicami uczniów; VI-17.00; VII-17:30; VIII-18.00 (dostosowania/deklaracja j. obcy)

06.09.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-17.00; IV-17:30; V-18.00

07.09.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-17.00; II-17:30; III-18.00

14.09.2023 – Rada Pedagogiczna – Nadzór na rok szkolny 2023/24 godz. 16.00

25.09.2023 – Rada szkoleniowa (online)

PAŹDZIERNIK

03.10.2023I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2023 – Dzień Edukacji Narodowej

23.10.2023 – Rada Pedagogiczna i szkolenie 

31.10. 2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

LISTOPAD

01.11.2023 – Wszystkich Świętych  – dzień ustawowo wolny od zajęć

11.11.2023 - Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć 

14.11.2023 – zebranie z rodzicami uczniów; VI-17.00; VII-17:30; VIII-18.00

15.11.2023 – zebranie z rodzicami uczniów; IV-17:30; V-18.00

16.11.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-17.00; II-17:30; III-18.00

15-17.11.2023 – próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

20.11.2023 - rada szkoleniowa

28.11.2023 - zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego 0a godz. 17.00 informacja o wynikach diagnozy wstępnej

GRUDZIEŃ

05.12.2023I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

15.12.2023informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

22.12.2023 - przewidywane oceny semestralne

2331.12.2023zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

01.01.2024 – Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

02.01.2024I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

05.01.2024 – rada klasyfikacyjna

06.01.2024 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

08.01.2024 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji półrocznej godz. 15.30

09.01.2024 – zebranie z rodzicami uczniów; VI-17.00; VII-17:30; VIII-18.00 informacja o ocenach semestralnych, informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty – klasy VIII

10.01.2024 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-17.00; IV-17:30; V-18.00 informacja o ocenach semestralnych,

11.01.2024 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-17.00; II-17:30; III-18.00 informacja o ocenach semestralnych,

14.01.2024 – zakończenie semestru

15-28.01.2024 – ferie zimowe

LUTY

06.02.2024 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

26-28.02.2024 - rekolekcje

MARZEC

05.03.2024I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

5-7.03.2024 - próbny egzamin klas VIII  WSiP

09.03.2024Dzień Otwarty Szkoły

28.03-02.04.2024  – wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

16.04.2024 – zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII

17.04.2024 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – V

18.04.2024 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III

26.04.2024 – zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego 0a godz. 17.00 informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

29.04.2024 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

30.04.2024 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

MAJ

01.05.2024 – 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2024dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

03.05.2024 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

07.05.2024 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.05.2024 egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

15.05.2024 egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

16.05.2024 egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

16.05.2024podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

30.05.2024Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

31.05.2024 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

CZERWIEC

04.06.2024I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

07.06.2024 – Festyn Rodzinny

13.06.2024 – wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

14.06.2024 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

17.06.2024 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

21.06.2024 - Zakończenie roku szkolnego; Rada Pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe informacje