Stypendium szkolne 2021/2022

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty oraz platformy e-PUAP. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134,  na stronie www.bip.mops.radom.pl oraz w poniższych plikach.

Czytaj więcej...

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

Przypominamy, że dobrowolna roczna składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:

  • dla jednego dziecka w szkole - 40 zł
  • dla dwojga dzieci w szkole - 50 zł
  • dla trojga i więcej dzieci w szkole - 60 zł

Składkę można wpłacać w Sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców w Banku Millenium. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

Dane do wpłat:
Bank Millenium
nr konta 35 1160 2202 0000 0004 8000 8651

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

eDziennik konta rodziców

Dzięki wprowadzeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą rodzice i opiekunowie uczniów klas I-VIII zyskali bezpłatny dostęp do elektronicznego dziennika, a tym samym mogą śledzić postępy w nauce, oceny i frekwencję dzieci. Aby móc zalogować się do systemu potrzebne jest założenie indywidualnych kont - będą one tworzone przez wychowawców klas, w oparciu o dostarczone przez rodziców podpisane oświadczenia z niezbędnymi informacjami. Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w poniższych dokumentach:

pismo Sekretarza Miasta do rodziców

instrukcja uzyskania hasła do systemu     oświadczenie rodzica

informacja z Kuratorium Oświaty

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Poniżej znajduje się link do pliku otrzymanego z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dotyczący strajku nauczycieli.

 

List do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

 

Fonoholizm czyli uzależnienie od telefonu

Nie odetniemy dzieci od Internetu i cyfrowych urządzeń, ale powinniśmy ograniczać czas spędzany przez nich przed ekranem. Dzieci potrzebują dorosłych, gdyż same nie są w stanie limitować sobie czasu.

Jeśli dziecko korzysta z telefonu w racjonalny sposób, ma swoje zainteresowania, a komórka nie jest dla niego "całym światem" to nie ma powodów do niepokoju. Natomiast, jeżeli dzień upływa dziecku z telefonem w ręku to musimy podjąć działania zapobiegające uzależnieniu.

Czytaj więcej...

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zapraszamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Program Rodzina 500+ - informacje

Program Rodzina 500+

Osoby pobierające świadczenia rodzinne w MOPS składają tylko wniosek wraz z oświadczeniem strony (linijkowe).

Osoby składające wniosek na drugie i kolejne dziecko pobierają tylko wniosek.

Osoby składające wniosek na pierwsze i kolejne a nie pobierające świadczeń rodzinnych pobierają wniosek wraz z załącznikami tj:

  • Oświadczenie strony (linijkowe) 1 szt,
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych po 31 grudnia 2014r. - wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,
  • oświadczenie o wysokości dochodów z tyt. działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanego podatku lub karta podatkowa – dot. tylko osób prowadzących w/w działalność gospodarczą
  • oświadczenie o ilości ha przeliczeniowych - tylko osoby posiadające gospodarstwo rolne.

Wzór wypełnionego wniosku o świadczenie 500+ (tutaj).

Dodatkowe informacje