Drugi etap rekrutacji do klasy sportowej 2023/2024

Po II etapie rekrutacji do IV klasy sportowej zakwalifikowanych jest 12 osób.

Lista zakwalifikowanych     Lista przyjętych

Wyniki sprawdzianu

W dniu 15.03.2023 r. przeprowadzono sprawdzian kandydatów do klasy 4 sportowej. Poniżej lista uczniów zakwalifikowanych do ww. oddziału w pierwszym etapie rekrutacji.

 lista uczniów

 

Postępowanie uzupełniające do klasy sportowej

14.04.2023 r. – opublikowanie na stronie internetowej szkoły informacji o wolnych miejscach w klasie IV sportowej;

14.04.2023 r. - 20.04.2023r. – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy sportowej;

22.04.2023 r. – próba sprawności godz. 17:00 (boisko szkolne);

26.04.2023 r. – opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

26.04.2023 r. - 30.04.2023 r. – złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka, które zostało zakwalifikowane;

30.04.2023 r. – opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do 4 klasy sportowej na rok szkolny 2023/2024.

 

Zarządzenie Nr 4225/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas czwartych sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2023/2024

wraz

z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami i dokumentami niezbędnymi przy naborze.

 

Regulamin Rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna w Publicznej  Szkole Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu na rok szkolny 2023/2024, pod patronatem Akademii RKS Radomiak Radom (poprawiony)

Do powyższego Regulaminu mają zastosowanie następujące załączniki:

Zał. 1 - Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

Zał. 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Zał. 3 - Wyrażenie zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej

 

Nabór potrwa

od 01.03.2023 - 10.03.2023


Testy sprawnościowe odbędą się w dniu 15.03.2023 godzina 17.00

na boisku szkolnym (ul. Sandomierska 19)