Lista przyjętych uczniów i rekrutacja uzupełniająca do klasy sportowej klasy sportowej


MAMY jeszcze 11 miejsc WOLNYCH!!!

Zapraszamy do rekrutacji!!!

 

Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej o profilu piłka nożna PSP nr 9 w Radomiu

 

Postępowanie uzupełniające do klasy sportowej

15.04.2021 r. – 20.04.2021 r. – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy sportowej

22.04.2021 r. – próba sprawności godz. 16:00 (boisko szkolne)

26.04.2021 r. – opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.04.2021 r. – opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna

Kryteria i dokumenty niezbędne przy naborze

do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

w Radomiu

Regulamin Rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna w PSP 9 na rok szkolny 2020/2021

Zał. 1 - Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego

Zał. 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Zał. 3 - Wyrażenie zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej

Czytaj więcej...