A Happy Life... - szkoły partnerskie

 

Szczegóły projektu (tutaj)

Szkoły partnerskie

ERASMUS+ A Happy Life in a Healthy Environment

Międzynarodowy projekt edukacyjny dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+

A Happy Life in a Healthy Environment

Koordynatorem projektu jest szkoła w Rumunii, a partnerami szkoły w Turcji, Chorwacji oraz Polsce. Będzie on obejmował działania lokalne oraz 5-dniowe wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i odżywiania wśród społeczności szkolnej, a także stosowanie ekologicznych praktyk na co dzień. Udział w programie Erasmus pozwoli uczniom nie tylko nawiązać nowe znajomości, poznać kulturę i zwyczaje krajów, które będą odwiedzać, ale także podnieść świadomość interkulturową i rozwijać ich umiejętności komunikacyjne.

Regulamin rekrutacji do projektu

Załączniki do regulaminu:

Zał. 1 – formularz udziału ucznia w projekcie

Zał. 2 – zgoda opiekunów prawnych na udział w projekcie

Zał. 3 – zgoda na publikację wizerunku

Uzupełnione dokumenty (formularz zgłoszeniowy, formularz zgody na publikację wizerunku oraz zgodę na udział w projekcie) należy składać w sekretariacie szkoły do 29 stycznia do godziny 15.00.

Zobacz partnerskie szkoły...