Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020/2021

1.PRZEWODNICZĄCY – Radosław Puła

2.ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Tomasz Białczak

3.SEKRETARZ - Edyta Korcz

4.SKARBNIK - Anna Marchewka


Kompetencje Rady Rodziców określa § 16 Statutu Szkoły.

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców.

Dobrowolna roczna składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:

  • dla jednego dziecka w szkole - 40 zł
  • dla dwojga dzieci w szkole - 50 zł
  • dla trojga i więcej dzieci w szkole - 60 zł

Składkę można wpłacać w Sekretariacie Szkoły.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemyUśmiech

Dodatkowe informacje