Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

1.PRZEWODNICZĄCY – Mirosław Sambor

2.ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Tomasz Białczak

3.SEKRETARZ - Edyta Korcz

4.SKARBNIK - Anna Marchewka


Plan pracy Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu na rok szkolny 2014/2015

Kompetencje Rady Rodziców określa § 14 Statutu Szkoły.

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców zawarte są w regulaminie Rady Rodziców.

Dodatkowe informacje