Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY – Radosław Puła

SEKRETARZ - Edyta Korcz

SKARBNIK - Robert Chrobotowicz


Kompetencje Rady Rodziców określa § 16 Statutu Szkoły.

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców.

Dobrowolna roczna składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi odpowiednio:

  • dla jednego dziecka w szkole - 40 zł
  • dla dwojga dzieci w szkole - 50 zł
  • dla trojga i więcej dzieci w szkole - 60 zł

Składkę można wpłacać w Sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców w Banku Millenium. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

Dane do wpłat:
Bank Millenium
nr konta 35 1160 2202 0000 0004 8000 8651

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemyUśmiech

Dodatkowe informacje