Przerwa wakacyjna - zerówki

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Radomia w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, termin przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 dla oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu został ustalony na okres od 05.07.2021 do 13.08.2021.

Konkurs ofert - modernizacja instalacji elektrycznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19 ogłasza konkurs ofert na „Wymianę rozdzielni sali gimnastycznej wraz z wymianą kabla zasilającego oraz wyniesienie głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie podanych niżej zakresu prac.

Oferty w formie pisemnej w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły, Radom,  ul. Sandomierska 19 w terminie  do 30 czerwca 2021 r. do godz. 1200. W ofercie należy podać: dane oferenta, proponowaną cenę brutto, sposób i termin płatności, okres gwarancji i dołączyć wykonanie wizji lokalnej potwierdzone przez Zlecającego
Otwarcie kopert nastąpi 05 lipca 2021 r. o godz. 1000Z wygrywającym umowa będzie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - remont posadzki korytarza

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19 ogłasza konkurs ofert na „Dokończenie remontu posadzki korytarza w budynku szkoły” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie załączonego przedmiaru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły, Radom,  ul. Sandomierska 19 w terminie  do 25 czerwca 2021 r. do godz. 1000. W ofercie należy podać dane oferenta i proponowaną kwotę brutto za wykonanie remontu. 
Otwarcie kopert nastąpi 25 czerwca 2021 r. o godz. 1030Z wygrywającym  umowa będzie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Przedmiar dotyczący planowanego remontu.

Półkolonia 2021

Półkolonia 2021 - Poszukiwacze przygód

Termin:
Turnus I. 28.06.2021 - 2.07.2021
Turnus II. 5.07.2021 - 9.07.2021

Uczestnicy: dzieci z klas 0-IV  (także uczniowie spoza naszej szkoły)

Opłata: 250 zł za jeden turnus półkolonii

Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w dniach:
7.06. 2021 do 11.06.2021 w godz. 8.00-14.00

Zapisy:
- osobiście w gabinecie  wicedyrektorów
- na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- telefonicznie: 4836664130
- poprzez dziennik elektroniczny do wicedyrektor Barbary Jazłowieckiej

Karta kwalifikacyjna   Regulamin półkolonii
        
Oświadczenie rodzica / opiekuna   Klauzula informacyjna

Czytaj więcej...

Zwrot podręczników do biblioteki

Komplet podręczników uczniowie zwracają w reklamówce foliowej. Dołączają do podręczników wypełniony Formularz zwrotu podręczników. Dokument musi być podpisany przez rodzica/opiekuna dziecka.

Uczniowie przynoszą podręczniki w wyznaczonym dniu według Harmonogramu zwrotów.

Podręczniki po kwarantannie będą odpisywane uczniom. Jeśli będą braki w ilości zwracanych podręczników lub uwagi, co do ich stanu, uczniowie i rodzice będą powiadomieni i poproszeni o ich uregulowanie w wyznaczonych dniach.

Za zgubiony lub zniszczony podręcznik uczniowie dokonują wpłaty w sekretariacie szkoły według cennika podręczników. Potwierdzenie wpłaty przynoszą do biblioteki (do wglądu).

Klasy 7 przynoszą podręczniki do biblioteki.
Klasy 4, 6 przynoszą podręczniki do sali 15 (sala zabaw).
Klasy 5, 8 przynoszą podręczniki do boksu w szatni.
Klasy 1, 2, 3 podręczniki (łącznie z j. angielskim) zbierają wychowawcy i przynoszą do biblioteki.

Dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII na dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne po okresie pandemii, które będą się odbywały we wtorki i w czwartki o godz. 16:00 na boisku szkolnym.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Powrót nauki stacjonarnej w klasach I-III

Od 4 maja 2021 uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
Pozostałe klasy uczą się w trybie zdalnym.

Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu w klasach 0-III w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Jak wziąć udział w spisie

Opis alternatywny: Na górze grafiki jest napis: Jak wziąć udział w spisie? Po lewej stronie grafiki jest napis: spis.gov.pl, poniżej: To proste! Po prawej stronie widać kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy entuzjastycznie uśmiechają się i trzymają kciuki w górze. W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Dodatkowe informacje