Rekolekcje Wielkopostne 2023

 

Rekolekcje Wielkopostne

dla uczniów naszej szkoły

będą zorganizowane w parafii św. Józefa

w dniach 13 - 15 marca 2023

klasy 0-4 godz. 10.30

klasy 5-8 godz. 12.00

 

Dzień Otwarty 2023

 

Zapraszamy

 

"Na tropie Yeti" - zasady organizacyjne półzimowiska

Lista uczestników II turnus

UWAGA - PRZYPOMINAMY
Rezygn
acja i zwrot kosztów 

 • Rezygnacji z półzimowiska można było dokonać do dn. 3.02.2023 r. 
 • Zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku znalezienia innego dziecka na zwolnione miejsce. Istnieje również możliwość codziennego odbierania obiadów ze szkoły oraz odebrania paczki na zakończenie turnusu (wzbogaconej o dodatkowy upominek).
 • Pojedyncze nieobecności dziecka na półzimowisku nie podlegają rozliczeniu finansowemu.  

 Podział na grupy
 • Lista grup zostanie zamieszczona na stronie szkoły oraz na tablicy w szkole w piątek 10.02.2023.
 • Prosimy rodziców o odszukanie grupy swojego dziecka, wejście do szkoły wyznaczonym dla danej grupy wejściem, oddanie dziecka pod opiekę wychowawcy czekającego w szatni. (Dziecko rozbiera się w wyznaczonej dla danej grupy szatni)
 • Przychodząc po dziecko rodzice odbierają dziecko z sali lub proszą pracownika o przyprowadzenie dziecka. 

  

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów

do zapoznania się

ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi

półzimowiska „Na tropie Yeti”

 

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 11 lat
Liczba uczestników i grup kolonijnych:
I turnus: 90 osób – 6 grup
II turnus: 90 osób – 6 grup

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem udziału dziecka w wypoczynku jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i dostarczenie wypełnionej oraz podpisanej karty uczestnika. Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.
 • Przestrzeganie przez uczestników i rodziców/opiekunów: regulaminu (załącznik), zasad organizacyjnych, rozkładu dnia oraz harmonogramu zajęć (załącznik).
 • Zapisanie dziecka na półkolonię/półzimowisko jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna załączonych zasad oraz regulaminu.
 • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w związku z uczestnictwem w wypoczynku. W przypadku braku zgody – informuje o tym wychowawcę.

  Czytaj więcej...

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z naborem do

oddziału przedszkolnego, 

klas pierwszych,

klasy czwartej sportowej,

i klasy siódmej dwujęzycznej,

które opublikowane są w zakładce REKRUTACJA.

 

Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy - odbiór nagród

 

Zapraszamy

opiekunów uczniów ze szkół

PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 17, PSP nr 24, PSP nr 29 oraz PSP nr 34

po odbiór nagród do sali nr 9

za udział

XIV Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym

w dniach od 26 stycznia do 3 lutego 2023 roku w następujących godzinach:

Poniedziałek   

  710-1500

Wtorek

  710 – 1030 lub 1115-1600

Środa 

  710 - 1205

Czwartek 

  710 – 845 lub 1030 - 1400

Piątek  

  710 - 1200

 

Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorki:
Anna Chrzanowska i Marzena Szeliga

Półzimowisko 2023

Półzimowisko 2023 – Na tropie Yeti

Termin:
Turnus I. 13.02 – 17.02.2023

Turnus II. 20.02 – 24.02.2023

Do pobrania:     Regulamin     Karta kwalifikacyjna uczestnika

Klauzula informacyjna (RODO)

Uczestnicy:

Oferta skierowana jest do dzieci z klas 0-IV  (przyjmujemy także dzieci spoza naszej szkoły)

ZAPISY:

Zapisy przyjmowane będą w wyznaczonym dniu lub do wyczerpania miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisu należy dokonać w dniu:  17.01.2023
- osobiście w sekretariacie:  w godz. 8.00 do 16.00

lub

- telefonicznie: 48 3664130 w godz. 8.00 – 16.00

Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona.

W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listy rezerwowe.

OPŁATA: 300 zł za jeden turnus

Czytaj więcej...

XIV Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy - wyniki

W grudniu w naszej szkole odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy, do którego zgłosiło się 7 szkół podstawowych (PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 17, PSP nr 24, PSP nr 29, PSP nr 34 oraz PSP nr 9). Na konkurs wpłynęło łącznie 47 prac konkursowych (20 kart technicznych, 17 kart wykonanych grafiką komputerową oraz 10 animacji).

Wyniki konkursu...

Wesołych Świąt

Dzień Pluszowego Misia - konkurs

Dodatkowe informacje