„Radom siła w precyzji- DOM BEZ PRZEMOCY”

DOM BEZ PRZEMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

informuje, w ramach projektu

„Radom siła w precyzji - DOM BEZ PRZEMOCY”

na terenie ośrodka funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny.

 

W punkcie dyżurują specjaliści:

  • prawnik, 
  • psycholog, 
  • pracownik socjalny,
  • pedagog.

Specjaliści udzielają informacji, porad i konsultacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, świadkom przemocy domowej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

ul. Limanowskiego 134 p. 301

wtorek i piątek w godz. 13.30 – 15.30

WYPRAWKA SZKOLNA - wypłata

WYPŁATA WYPRAWKI SZKOLNEJ
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE:

27.10.2014 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 - 14.00
28.10.2014r. (wtorek) w godz. 08.00 - 14.00

Proszę zgłaszać się do sekretariatu wraz z dowodem osobistym.

STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW KLAS I – VI 

Kryterium dochodowe:  

456 zł netto na osobę w rodzinie

Termin składania wniosków do 15 września 2014r. 

w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego

Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej szkoły (tutaj) lub na portierni. 

Uwaga: 

- stypendium przeznaczone jest dla dzieci mieszkających na terenie miasta Radomia,

- do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód za miesiąc sierpień,

- do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych ani z tytułu rozpoczęcia nauki,

- kserokopie dokumentów potwierdza samodzielnie wnioskodawca słowami za zgodność z oryginałem i własnoręcznym podpisem.

Proszę pamiętać, że stronę nr 5

- wypełnia każdy pełnoletni członek rodzin  na osobnych drukach

- w przypadku braku dochodów nie wpisujemy „0” tylko słowa „nie dotyczy”.

Czytaj więcej...

Podręczniki 2014/2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

STYPENDIUM SZKOLNE - wypłata II raty

STYPENDIUM SZKOLNE - wypłata II raty

II RATA STYPENDIUM SZKOLNEGO - dokumentacja poniesionych wydatków

Uwaga Rodzice!!!

W związku z przewidywaną w miesiącu czerwcu 2014 roku wypłatą II raty stypendiów szkolnych informujemy o konieczności dokumentowania wydatków na cele edukacyjne.

Wnioskodawcy zobligowani są do podpisania w sekretariacie szkoły listy o zapoznaniu się z pismem.

Rachunki muszą być zebrane w szkole do 31.07.2014 i opiewać na kwotę zgodną z pobraną II transzą stypendium (szczegóły w piśmie).

Wykaz kwot będzie znany w terminie wypłat.

Do pobrania:

 

Siatkarskie wakacje z Marcinem Nowakiem!

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, AZS Politechnika Warszawska ma propozycję dla młodych kibiców oraz siatkarzy.

Siatkarskie wakacje z Marcinem Nowakiem!

Czytaj więcej...

I WTOREK MIESIĄCA

W dniu 8 kwietnia 2014 w godz. 17.00 – 18.00

(wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca)

odbędą się indywidualne konsultacje z rodzicami.

ZAPRASZAMY

WAŻNE! Funkcję wychowawcy klasy 6c na czas nieobecności pani Justyny Jarzyńskiej pełni pani Małgorzata Kostecka.

UWAGA! Konsultacje z wychowawcami:

  • 0e - Elżbietą Basińską - odbędą się w środę 9 kwietnia w godz. j.w.,
  • 0d - Bożeną Drachal - odwołane z powodu choroby nauczyciela,
  • 6e - Marzeną Śpiewak - odwołane z powodu choroby nauczyciela.

Stanowisko

Zapraszamy do zapoznania się rodziców/prawnych opiekunów ze stanowiskiem

Wiceprezydenta Miasta Radomia Ryszarda Fałka ws. "ideologii gender".

Stanowisko (plik do pobrania)

Dodatkowe informacje