Pomoc społeczna - gdzie szukać wparcia?

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Wszelkich informacji dotyczących zakresu pomocy i wsparcia świadczonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.mops.radom.pl.

 

Dodatkowe informacje