Zaświadczenia VIII klas

 

Linki do wyników przesłane zostały za pomocą dziennika elektronicznego.

Odbiór zaświadczeń

klas VIII

w dniu 3.08.2020 r. w następujących godzinach:

 

godz. 9:00 – kl. 8d

godz. 9:30 – kl. 8c

godz. 10:30 – kl. 8b

godz. 11:30 – kl. 8a

 

Ci, którzy z Was nie podpisali się w księdze przy odbiorze świadectwa, proszę pamiętać o dopełnieniu tej formalności przy odbiorze zaświadczenia.

 

Obiór kart zdrowia uczniów klas VIII  po 31.08.2020 r. przez rodziców w gabinecie pielęgniarki, w godzinach pracy pielęgniarki.

 

Zarówno uczniowie jaki i rodzice proszeni są o przybycie po odbiór w maseczkach, rękawiczkach, z własnym długopisem.

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

 

Wszystkie podręczniki są refundowane

oprócz podręczników do

Religii, Wychowania do życia w rodzinie i zeszytów ćwiczeń z dopiskiem "dodatkowo".

 Pakiet do oddziału przedszkolnego, również nie jest refundowany.

Wypłata stypendium

Wypłata stypendium naukowego (średnia ocen 5,00 i wyżej)

oraz za osiągnięcia sportowe

dla uczniów klas IV -  VIII,

odbywać się będzie w sekretariacie szkoły

w dniach:

30.06.2020 (wtorek) w godz. 9.00 - 14.00

01.07.2020 (środa) w godz. 9.00 - 14.00.

 

Rodzic po odbiór stypendium zgłasza się z dowodem osobistym,

a także zaopatrzony w rękawiczki, maseczki i własny długopis.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice,

W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogą zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

Obecność dzieci nie jest obowiązkowa, a świadectwa będzie można odebrać także w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły (od 06.07.2020). 

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, zakończenie roku w naszej szkole odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Zakończenie roku na placu szkolnym:

26.06.2020 piątek

Cała klasa spotyka się z wychowawcą na placu od strony placu zabaw. Uczniowie i wychowawca zaopatrzeni są w rękawiczki, maseczki, zachowują odległość.

W razie deszczu –  spotkanie odbędzie się na korytarzu, uczniowie wchodzą głównym wejściem, wychodzą wejściem na boisko szkolne.

09.00 – 8a
10.00 – 8b
11.00 – 8c
12.00 – 8d

Zakończenie roku szkolnego na TEAMS:

25.06.2020 czwartek

17.00 – klasy 1
17.30 – klasy 2
18.00 – klasy 3

26.06.20202 piątek

10.00 – klasy 4-7

Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw (dyplomów)...

Zwrot podręczników

Aktualizacja: poniedziałek 12.06.2020

 

Cały komplet podręczników uczniowie zwracają: w reklamówce foliowej wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (do pobrania tutaj), na którym uzupełniamy:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • klasa,
  • numer w dzienniku,
  • datę zwrotu
  • wypisane tytuły podręczników.  

Formularz zwrotu ma być w dwóch egzemplarzach, jeden wkładamy do reklamówki, drugi zostawiamy u nauczyciela kierującego ruchem oddawania książek.

Podręczniki mają być ułożone zgodnie z wpisem na Formularzu zwrotu, tytułami do góry. Formularz zwrotu musi być podpisany przez rodzica/opiekuna dziecka.

Uczniowie danej klasy przychodzą według harmonogramu (wyznaczony dzień i godzina). Ustawiają się przed szkołą z zachowaniem właściwych odstępów między sobą, zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki. Wpuszczani będą pojedynczo i udają się do wyznaczonej sali, w której zostawiają podręczniki i wychodzą (np. wchodzą głównym wejściem, a wychodzą od strony szatni).

Każda klasa przychodzi z 20 minutowym odstępem czasu lub 30 min. odstępem czasu.

  1. Klasy 8 składają podręczniki w bibliotece,
  2. Klasy 5 - w sali 12,
  3. Klasy 2, 3, 6 - w sali zabaw.

Klasy 1, 4, 7 składają książki w wyznaczonych boksach w szatni.

Podręczniki po kwarantannie zostaną odpisane. O wszelkich nieścisłościach co do ich stanu oraz brakach, rodzice i uczniowie zostaną powiadomieni i poproszeni.

Szczegółowy HARMONOGRAM zwrotu książek dla poszczególnych klas

 

 

Klasy 8 - informacje

Poniżej publikujemy linki do ważnych dokumentów dla 8-klasistów:

(Aktualizacja 12.06.2020)

Zasady organizacyjne związane z zachowaniem bezpieczeństwa przed i po egzaminie ósmoklasisty w PSP 9 w dniach 16.06-18.06.2020

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 

(Aktualizacja 20 maja 2020 r.)

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

- egzaminy 8-klasistów

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W naborze do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, który będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego, kandydat będzie mógł wybrać maksymalnie cztery szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Konsultacje 4-8

W związku z rozszerzeniem konsultacji na klasy 4-8 podajemy linki do nowych wersji dokumentów
(obowiązują od 01.06.2020):

wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje

procedury konsultacji w PSP9

zasady organizacji konsultacji

oświadczenia - konsultacje z nauczycielem

Powrót do szkoły - oświadczenia, procedury, wytyczne

Poniżej publikujemy link do pliku z 3 oświadczeniami, które muszą zostać wypełnione przez rodziców, aby ich dzieci mogły skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.

Oświadczenia - klasy 1-3 

Oświadczenia - zajęcia rewalidacyjne 

Poniżej linki do procedur i zasad organizacji zajęć obowiązujących w PSP 9 w związku z pobytem dzieci w szkole:

Procedury w szkole 

Zasady - zajęcia opiekuńcze 

Zasady - rewalidacja 

Poniżej link do bajki terapeutycznej Pan Krokodyl i powrót do przedszkola do wykorzystania przez rodziców, których dzieci będą wracać do szkoły.

Pan Krokodyl

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej:

- edukacja przedszkolna

- edukacja wczesnoszkolna

Kalendarz zmian w szkołach - MEN

Kalendarz zmian w szkołach (od 18.05.2020) - informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje