Wycieczka 0g do Muzeum Wsi Radomskiej

18 czerwca 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą były na wycieczce w Muzeum Wsi Radomskiej.

Dzieci podczas wycieczki miały możliwość obejrzenia wiatraków i starych chałup, w których mieszkali dawniej ludzie na wsi. Poznały pracę kowala, strażaka a także ludzi w gospodarstwie wiejskim. Miały możliwość zobaczenia zwierząt gospodarskich i maszyn używanych do uprawy ziemi.

Dodatkowe informacje