Obiady - luty 2024

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na luty 2024

wynosi 21 x 4,50 = 94,50 zł

 

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

29.01.2024 w godz. 730 -1600

30-31.01.2024 w godz. 730 -1500

 

W dniach 25-28.01.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

 

Dodatkowe informacje