Dobrowolne ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

Suma ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży szkolnej PZU EDUKACJA w wariancie II wynosi 30.000 zł składka 55 zł od ucznia.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

 

W RAMACH UBEZPIECZENIA ODPOWIADAMY:

  • Ochrona na terenie całego świata
  • Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na wycieczkach.

Więcej na stronie http://www.pzu.pl/

 

Dodatkowe informacje