Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej

Zapisy na Trening Pewności Siebie
– Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Radomiu ul. Toruńska 9 zaprasza dzieci na Trening Pewności Siebie opracowany w stowarzyszeniu „Bliżej Dziecka” przez A. Milczarek i J. Węgrzynowską.

Oferta skierowana jest do uczniów klas IV-VI radomskich szkół podstawowych, którzy:
● są ofiarami przemocy rówieśniczej w szkole, mają niskie poczucie własnej wartości.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych psychologów  pedagogów z naszej poradni.

Czas realizacji: do końca maja 2015 roku.

 

Trening Pewności Siebie:
◄uczy dzieci pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z agresorem (agresorami),
◄wprowadza praktyczne techniki postępowania w sytuacji bycia nękanym w grupie rówieśniczej,
◄daje poczucie siły i wiary we własne możliwości.

Celem Treningu Pewności Siebie jest wzmocnienie poczucia pewności siebie, odkrycie swoich mocnych stron, nabycie umiejętności odnalezienia się w relacjach rówieśniczych, utworzenie grupy wsparcia pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Zapisy telefoniczne (048) 331-24-98.

Osoby odpowiedzialne – Anna Cieślak-Pypeć; Daria Adamska

Dodatkowe informacje