Filtr
 • Obiady - luty 2024

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na luty 2024

  wynosi 21 x 4,50 = 94,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  29.01.2024 w godz. 730 -1600

  30-31.01.2024 w godz. 730 -1500

   

  W dniach 25-28.01.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

   

 • Obiady - styczeń 2024

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na styczeń 2024

  wynosi 8 x 4,50 = 36 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  03.01. – 04.01.2024 w godz. 730 -1500

  05.01.2024 w godz. 730 -1400

   

  W dniach 01.01-02.01.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady - styczeń, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od 8 stycznia 2024 roku.