Filtr
 • Obiady - wrzesień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2023

  wynosi 18 x 4,50 = 81 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  01.09.2023 w godz. 730 -1400

  04.09.2023 w godz. 730-1600

  05.09.2023 w godz. 730-1430

   

  W dniach 30-31.08.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady we wrześniu, imię nazwisko, klasa dziecka."

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

  Obiady będą wydawane od środy 6 września 2023.