Filtr
 • Obiady - grudzień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na grudzień 2023

  wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  28 - 30.11.2023 w godz. 730 -1500

   

  W dniach 23-27.11.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady - listopad, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.