Historia szkoły

Pierwsza Szkoła Podstawowa nr 9 mieściła się przy ulicy Niedziałkowskiego 26 i nosiła imię Henryka Sienkiewicza. Prawdopodobnie powstała tuż po wojnie w 1945 r. i funkcjonowała do 31 sierpnia 1972 roku

Budynek, w którym znajdowała się placówka był niewielki. Na parterze mieściła się mała sala gimnastyczna, szatnia i toalety. Na pierwszym piętrze - kancelaria, gabinet dyrektora i cztery sale lekcyjne (po dwie w amfiladzie). Na drugim piętrze był pokój nauczycielski i 4 sale, również po dwie w amfiladzie.

Początkowo szkoła pracowała na dwie zmiany, a w latach 60-tych ze względu na wyż demograficzny w systemie trzyzmianowym. Zajęcia kończyły się wówczas po godzinie 2000.

Budynek był w fatalnym stanie technicznym. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz osób tam zatrudnionych, władze oświatowe podjęły decyzję o kapitalnym remoncie szkoły. Trwał on sześć lat - do 1978 roku.

W odrestaurowanym budynku rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 3.

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Niedziałkowskiego 26

 1. Lenkiewicz Włodzimierz
 2. Kwiatkowski Jan
 3. Westwalewicz Janusz
 4. Michalec Jerzy
 5. Szombora Grzegorz

Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Lenkiewicz Włodzimierz, którego byli współpracownicy wspominają z ogromnym sentymentem. Był dobrym organizatorem i gospodarzem, wspaniałym człowiekiem i pedagogiem, znakomitym kolegą i doradcą. Miejsce pracy traktował jak rodzinny dom, a młodzież i pracowników jak bliskich krewnych.

Pracownicy zatrudnieni w dawnej "Dziewiątce"

 1. Bieńkowska Halina - nauczycielka
 2. Gaworska - Zakonek Barbara - nauczycielka
 3. Gut Janina - bibliotekarka
 4. Kamińska Marta - nauczycielka
 5. Kwiatek Danuta - nauczycielka
 6. Majewski Zdzisław - nauczyciel
 7. Malinowski Zygmunt - nauczyciel
 8. Pawlik Jadwiga - nauczycielka
 9. Piwowarczyk Cecylia - nauczycielka
 10. Moskwa - nauczycielka
 11. Skubisz Jadwiga - nauczycielka
 12. Skubisz Józef - nauczyciel
 13. Skuza Zbigniew - nauczyciel
 14. Ośko Elżbieta - sekretarka
 15. Raczek Lidia - nauczycielka
 16. Rychter Stanisława - nauczycielka
 17. Warszawa Lucyna - nauczycielka
 18. Wolański Tadeusz - nauczyciel

Powyższe informacje uzyskano na podstawie wspomnień i relacji pracowników szkoły: Pań - Lidii Raczek, Elżbiety Ośko, Haliny Bieńkowskiej, Jadwigi Pawlik.

Początki nowej szkoły na "Ustroniu"

Szkoła Podstawowa nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19 została oddana do użytku społecznego w sierpniu 1981 roku. Była to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców osiedla "Ustronie".

Zanim nastąpił ten radosny moment, długo oczekiwany przez społeczność osiedlową, minęło wiele miesięcy żmudnej pracy dyrektorki mgr Wandy Jabłońskiej.

Pani Dyrektor sprawowała swój urząd już od września 1980 roku i w ciągu całego roku szkolnego czuwała nad sprawnym przebiegiem budowy nowej placówki oraz jej sukcesywnym wyposażaniem w niezbędne pomoce naukowe i sprzęt szkolny, które składowano w sąsiednich placówkach nr 2 i 23.

W urządzeniu szkoły pomagali mieszkańcy osiedla, władze oświatowe, komitet osiedlowy oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Ustronie".

Należy podkreślić, że grono pedagogiczne, zatrudnione w nowej placówce, pracowicie spędziło ostatnie tygodnie wakacji, przygotowując pomieszczenia szkolne na przyjęcie uczniów. Pracy było wiele. Należało przewieźć z sąsiednich szkół zgromadzony wcześniej sprzęt. Nie szczędzili także wysiłku uczniowie i ich rodzice.

1 września 1981 budynek był przygotowany na przyjęcie uczniów. Największe problemy sprawiała organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W budynku przeznaczonym dla 800 uczniów naukę rozpoczęło 1255. W 22 salach lekcyjnych należało zmieścić 51 oddziałów co sprawiło, że zajęcia rozpoczynały się o 710, a kończyły późnym popołudniem o godzinie 1745, w systemie dwuzmianowym. Odbywały się przez sześć dni w tygodniu, mimo że wówczas obowiązywał 5-dniowy tydzień pracy. Poza tym trwała jeszcze budowa sali gimnastycznej, szkoła nie posiadała telefonu, nie udało się uruchomić kuchni ani wyposażyć gabinetu lekarskiego i stomatologicznego. Mimo wielu obciążeń i trudności w "dziewiątce" panowała miła, pełna życzliwości atmosfera, którą zawdzięczało się Pani Dyrektor mgr Wandzie Jabłońskiej - organizatorce i gospodarzowi nowej placówki oraz zastępcom:

 • pani mgr Halinie Kaczmarczyk
 • pani Irenie Skalskiej

W 1992 roku mgr Wanda Jabłońska przeszła na emeryturę. Funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Halina Kaczmarczyk, wyłoniona w drodze konkursu. Dzięki kulturze osobistej, taktowi oraz dużej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej potrafiła, przez 15 lat swojej kadencji jako dyrektor, podtrzymać w gronie pedagogicznym więzy wzajemnej przyjaźni i życzliwości. Od 2007 r. funkcję dyrektora PSP nr 9 w Radomiu pełni mgr Beata Badeńska, wyłoniona w drodze konkursu, która kontynuuje dobre tradycje i zwyczaje panujące w szkole. Dba o wizerunek szkoły, urządziła szkolny plac zabaw.

W roku 1996 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu obchodziła Jubileusz 15-lecia. Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i młodzież podjęła decyzję o nadaniu szkole imienia i ufundowaniu sztandaru. Aby podtrzymać tradycje starej, nie istniejącej już od 22 lat Szkoły nr 9 w Radomiu, która mieściła się przy ulicy Niedziałkowskiego 26, zdecydowano, iż Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 znajdująca się przy ulicy Sandomierskiej 19 będzie nosiła imię Henryka Sienkiewicza.

 

Dodatkowe informacje