Filtr
 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  WRZESIEŃ

  01.09.2015 – rozpoczęcie roku szkolnego

  08.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  09.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  06.10.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej

  LISTOPAD

  01.11.2015 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.11.2015  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.11.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.11.2015 – zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówki) godz. 17.00 - podanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej.

  11.11.2015 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  17.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

  18.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  GRUDZIEŃ

  01.12.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  18.12.2015 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  23.12.2015 – 31.12.2015 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  01.01.2016  Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.01.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (harmonogram)

  06.01.2016 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  11.01.2016 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  18.01.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  21.01.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.40

  22.01.2016 zakończenie I semestru

  26.01.2016 - dla rodziców uczniów z klas VI o godz. 16.00 szkolenie pt. "Środki odurzające - DOPALACZE" 

  26.01.2016 –  zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

   

  27.01.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  LUTY

  01.02 – 14.02.2016 – ferie zimowe

  17 - 19.02.2016 - Rekolekcje wielkopostne (szczegóły TUTAJ)

  MARZEC

  01.03.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  11.03.2016 –  Dzień Otwarty Szkoły godz. 16.30 - 19.00

  24.03. – 29.03.2016 – wiosenna przerwa świąteczna

  KWIECIEŃ

  05.04.2016 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku - ważne informacje o sprawdzianie TUTAJ

  12.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

  13.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  27.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  02.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć 

  UWAGA!  Zmiana w kalendarzu roku szkolnego:

  10.05.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 –III godz. 17.00

  17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 18.00 (podanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

  20.05.2016 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  26.05.2016 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  27.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  CZERWIEC

  03.06.2016   Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 

  07.06.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  09.06.2016 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  16.06.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  20.06.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.40

  24.06.2016 - zakończenie roku szkolnego

 • „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

  W ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty,

  pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

  Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup materiałów edukacyjnych.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać

  do 8 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  WRZESIEŃ

  01.09.2014 – rozpoczęcie roku szkolnego

  09.09.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  10.09.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  07.10.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  13.10.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  14.10.2014 – Dzień Edukacji Narodowej

  LISTOPAD

  01.11.2014 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  04.11.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.11.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  11.11.2014 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  GRUDZIEŃ

  02.12.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  03.12.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  22.12.2014 – 31.12.2014 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  02.01.2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  06.01.2015 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  08.01.2015 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.30

  12.01.2015 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.30

  13.01.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  14.01.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  19.01 – 01.02.2015 – ferie zimowe

  LUTY

  03.02.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (ODWOŁANE!)

  18.02 – 20.02.2015 – rekolekcje wielkopostne

  MARZEC

  03.03.2015I wtorek miesiąca – (Uwaga zmiana!) - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  05.03.2015zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

  27.03.2015 – dzień otwarty szkoły

  KWIECIEŃ

  01.04.2015 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  02.04. – 07.04.2015 – wiosenna przerwa świąteczna

  14.04.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  30.04.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  01.05.2015 – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.05.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  19.05.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  20.05.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  22.05.2015Festyn Rodzinny UWAGA zmiana terminu! Festyn odbędzie się 12.06.2015 roku

  CZERWIEC

  02.06.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  04.06.2015 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.06.2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  12.06.2015 Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku (nowy termin festynu)

  18.06.2015 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.30

  22.06.2015 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.30

  26.06.2015 - zakończenie roku szkolnego

 • Wyniki rekrutacji

  Listy dzieci przyjętych w roku szkolnym 2014/2015

  do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

  zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń (parter)

  w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

 • Obiady - październik 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na październik 2020

  wynosi 21 x 3,50 = 73,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  28.09.2020 godz. 730- 1530 (poniedziałek)

  29-30.09.2020 godz. 730- 1430 (wtorek, środa)

   


 • Zebrania z Rodzicami - wrzesień 2020

  Zapraszamy na zebrania z Rodzicami
   
  7.09.2020 (poniedziałek)
   
  godz.17.00 - klasy 2 i 3 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 5 i 6 na Teams
   
  8.09.2020 (wtorek)
   
  godz. 17.00 - klasy 0 i 1 stacjonarnie:
  0A - sala 14, 1A - sala 109, 1B - sala 107, 1C - sala 105
   
  godz. 18.00 - klasy 7 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 8 stacjonarnie:
  8A - sala 205, 8B - sala 203, 8C - sala 207, 8D - sala 209, 8E - sala 211
   
  9.09.2020 (środa)
   
  godz. 18.00 - klasy 4 i 6E stacjonarnie:
  4A - sala 110, 4B - sala 108, 4C - sala 106, 4D - sala -104
  6E - sala 102
   
  godz. 18.00 - klasa 7F - na Teams
   
   
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  1.09.2020 wtorek

  Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w dwóch formach:

   

  STACJONARNEJ (na placu szkolnym) dla klas: 0, I, IV

  ON-LINE (na Teams) dla klas II, III, V, VI, VII, VIII.

   

  Rozpoczęcie roku na placu szkolnym:

  9.00 – 4a, 4b

  9.30 – 4c, 4d

  10.00 – 1a

  11.00 – 1b

  12.00 – 1c

  13.00 – 0a

  • Cała klasa spotyka się z wychowawcą i dyrekcją na placu od strony placu zabaw.
  • Uczniowie i wychowawca zaopatrzeni są w rękawiczki, maseczki, zachowują odległość.
  • Po uroczystości na placu wychowawca nie spotka się z dziećmi i rodzicami w klasie – wszystkich informacji udzieli rodzicom podczas zebrań planowanych na drugi tydzień września.
  • Bardzo prosimy o galowy strój szkolny: biała bluzka i czarne lub granatowe spodnie/spódnica.
  • Konieczne jest ograniczenie ilości rodziców obecnych na rozpoczęciu roku do jednej osoby na dziecko.
  • Uczniowie klas pierwszych podczas rozpoczęcia złożą Ślubowanie i zostaną pasowani na ucznia.
  • W razie deszczu – spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

  Rozpoczęcie roku szkolnego na TEAMS:

  9.30 – klasy VIII

  10.00 – klasy VII

  10.30 – klasy VI

  11.00 – klasy V

  11.30 – klasy III

  12.00 – klasy II

   

 • Obiady - wrzesień 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na wrzesień 2020

  wynosi 18 x 3,50 = 63 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  01 - 03.09.2020 godz. 730- 1430

   

  Obiady będą wydawane od dnia 07.09.2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15  odbędzie się w dniu 01.09.2014 r.

  Msza św.  w kościele (parafia św. Józefa) – godz. 8:00

   

  klasy VI    – godz. 9:00

  klasy IV-V   – godz. 10:00

  klasy II-III  – godz. 11:00

  klasy 0-I   – godz. 12:00

 • Szkoła będzie nieczynna

  UWAGA!

  Z powodu urlopów w dniu 16.08.2013 (piątek) szkoła będzie nieczynna.
  Zapraszamy w poniedziałek.

Dodatkowe informacje