Filtr
 • Wypłata stypendium

  Wypłata stypendium naukowego dla uczniów klas IV - VIII,

  którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyżej oraz stypendium za osiągnięcia sportowe 

  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:


  24.06.2019 (poniedziałek) w godz.11.00- 15.00

  25.06.2019 (wtorek) w godz 8.00 - 13.00.


  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

   

   

   

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  odbędzie się 19 czerwca 2019 roku (środa)

  wg poniższego harmonogramu:

   

  8.00 - msza św. w obu parafiach

  9.30 - kl. 8

  10.30 - kl. 6 - 7

  11.30 - kl. 4 - 5

  12.30 - kl. 0 - 3

   

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2014 w PSP 9

  Pilny remont sali gimnastycznej w PSP 9!

  Stwórzmy naszym dzieciom lepsze warunki nauki i zabawy!

  W dniu 28 czerwca 2013r. w godzinach od 900 do 1700 w naszej szkole będzie można oddać swój głos popierający wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

  Głosować mogą uprawnieni do głosowania mieszkańcy Radomia po okazaniu dowodu osobistego.

  Głosy oddawane są na pięć projektów zdaniem wybierających najważniejszych do zrealizowania. Te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

  Zachęcamy gorąco wszystkich uprawnionych do poparcia projektu "8.51.Remont sali gimnastycznej".

  W naszej szkole urna będzie wystawiona również w okresie od 22.07 do 31.08.2013r.

  Ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi do 15 listopada 2013r.

  Więcej o głosowaniu (tutaj).

  Więcej o Budżecie Obywatelskim 2014 (tutaj).

 • STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2013

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WYPŁATA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  odbędzie się

  02.07.2013r. (wtorek) w godz. od 1100 do 1400

  03.07.2013r. (środa) w godz. 0900 do 1400

  Osoby, które nie odebrały stypendium w/w terminach proszone są o pilny odbiór do 26 lipca 2013 roku.

  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • Obchody Radomskiego Czerwca '76

  W dniu 25 czerwca 2013r. nasza szkoła wzięła udział w uroczystych obchodach rocznicy wydarzeń radomskich z czerwca 1976 roku.
  Uroczystości zorganizowane były pod pomnikiem Radomskiego Czerwca z udziałem uczestników tamtych wydarzeń oraz przedstawicieli NSZZ Solidarność, z udziałem posłów, senatorów, władz miasta z Prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem i władz samorządowych.
  Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy celebrowanej przez biskupa Henryka Tomasika, która została poprzedzona przemówieniem Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy i krótkim wystąpieniem młodzieży.

 • Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

  Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w dniu

  28.06.2013r.

  08:00Msza święta w kościele (Parafia Św. Józefa)

  09:00 - klasy VI

  10:00 - klasy IV-V

  11:00 - klasy II-III

  12:00 - klasy 0-I 

 • Półkolonia 2013 - rozkład dnia

  01.07.2013 - 12.07.2013

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA PÓŁKOLONII

  0800 - 0830 – Schodzenie się dzieci
  0830 - 0900 – Śniadanie
  0900 - 1215 – Zajęcia w grupach
  1215 - 1230 – Przygotowanie do obiadu
  1230 - 1300 – Obiad
  1300 - 1330 – Relaks poobiedni
  1330 - 1430 – Zajęcia w grupach
  1430 - 1530 – Podwieczorek, zajęcia świetlicowe
  1530 - 1600 – Rozchodzenie się dzieci do domu

  W dniu rozpoczęcia półkolonii 01.07.2013r. (poniedziałek) o godz. 800 zapraszamy na spotkanie organizacyjne z kierownikiem półkolonii.

 • Sprzedaż nowych podręczników

  Sprzedaż nowych podręczników - obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 - odbędzie się na terenie szkoły w dwóch terminach:

  I tura: od 24.06.2013r. do 03.07.2013r. w godz. 800  - 1700 w sali nr 15

  II tura: od 26.08.2013r. do 03.09.2013r. (godz. 1000 - 1800)

 • Giełda podręczników

  Giełda podręczników

  W dniach 24.06 - 25.06.2013r. w godz. 13.00 - 16.00

  odbędzie się giełda używanych podręczników dla klas IV - VI

  Każdy podręcznik przeznaczony do sprzedaży powinien być przez ucznia wyceniony.

  Giełda odbywać się będzie na korytarzu szkolnym (parter).

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2013/2014

Dodatkowe informacje