KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

WRZESIEŃ

04.09.2017 – rozpoczęcie roku szkolnego

11.09.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

12.09.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

14.09.2017 – Rada Pedagogiczna godz. 16.45

PAŹDZIERNIK

03.10.2017 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

13.10.2017 – otwarcie sali gimnastycznej, DEN – godz. 13:00, ślubowanie klas I – godz. 15:30 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

LISTOPAD

07.11.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

08.11.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

GRUDZIEŃ

05.12.2017 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

12.12.2017 szkoleniowa rada pedagogiczna „Budowanie wizerunku w sieci, pozytywne wykorzystywanie Internetu, prawa autorskie” godz. 16.30

22.12.2017 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

23.12.2017 – 31.12.2017 – przerwa świąteczna

STYCZEŃ

01.01.2018 – Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć

04.01.2018 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.45

05.01.2018 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.45

09.01.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

10.01.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

12.01.2018 – zakończenie I semestru

15.01 – 28.01.2018 – ferie zimowe

LUTY

14.02 – 16.02.2018 – Rekolekcje Wielkopostne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

MARZEC

06.03.2018 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

16.03.2017 – Dzień Otwarty Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

29.03 – 03.04.2018 – przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

10.04.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

11.04.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

26.04.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

30.04.2018  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

MAJ

01.05.2018 – 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

08.05.2018 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.05.2018 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

25.05.2018 – Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

31.05.2018 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

CZERWIEC

01.06.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

05.06.2018 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

11.06.2018 – wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

14.06.2018 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.45

15.06.2018 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.45

22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe informacje