KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WRZESIEŃ

01.09.2015 – rozpoczęcie roku szkolnego

08.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

09.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

PAŹDZIERNIK

06.10.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

01.11.2015 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.11.2015  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

03.11.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

10.11.2015 – zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówki) godz. 17.00 - podanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej.

11.11.2015 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

17.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

18.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

GRUDZIEŃ

01.12.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

18.12.2015 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.12.2015 – 31.12.2015 – przerwa świąteczna

STYCZEŃ

01.01.2016  Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć

05.01.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (harmonogram)

06.01.2016 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

11.01.2016 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

18.01.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

21.01.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.40

22.01.2016 zakończenie I semestru

26.01.2016 - dla rodziców uczniów z klas VI o godz. 16.00 szkolenie pt. "Środki odurzające - DOPALACZE" 

26.01.2016 –  zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

 

27.01.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

LUTY

01.02 – 14.02.2016 – ferie zimowe

17 - 19.02.2016 - Rekolekcje wielkopostne (szczegóły TUTAJ)

MARZEC

01.03.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

11.03.2016 –  Dzień Otwarty Szkoły godz. 16.30 - 19.00

24.03. – 29.03.2016 – wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

05.04.2016 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku - ważne informacje o sprawdzianie TUTAJ

12.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

13.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

27.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

MAJ

02.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

03.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć 

UWAGA!  Zmiana w kalendarzu roku szkolnego:

10.05.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 –III godz. 17.00

17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 18.00 (podanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

20.05.2016 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

26.05.2016 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

27.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

CZERWIEC

03.06.2016   Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 

07.06.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

09.06.2016 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

16.06.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

20.06.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.40

24.06.2016 - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe informacje