Rekrutacja 2015/16 - oddziały przedszkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów publikowanych przez Urząd Miejski w Radomiu, niezbędnych do przeprowadzenia naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.
Prosimy rodziców/opiekunów dzieci o dokładne zapoznanie się z ich treścią i dokonanie wymaganych czynności, zgodnie z instrukcją.

Przewodnik dla Rodziców/Opiekunów

Zasady rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016

Ważne terminy naboru

Oświadczenie nr 1 - zamieszkanie w Radomiu

Oświadczenie nr 2 - rodzina wielodzietna

Oświadczenie nr 3 - samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie nr 4 - o zatrudnieniu

Oświadczenie nr 6 - o usytuowaniu placówki przedszkolnej w pobliżu miejsca zamieszkania_miejsca pracy rodziców

Rekrutacja on-line do oddziałów przedszkolnych (zerówki)

Zapraszamy do "Dziewiątki".

Dodatkowe informacje