Rekrutacja 2015/16 - klasy I

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów publikowanych przez Urząd Miejski w Radomiu, niezbędnych do przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.

Prosimy rodziców/opiekunów dzieci o dokładne zapoznanie się z ich treścią i dokonanie wymaganych czynności, zgodnie z instrukcją.

Przewodnik dla Rodziców/Opiekunów

Zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2015/2016

Ważne terminy naboru

Zgłoszenie Kandydata spoza obwodu

Wniosek: potwierdzenie obwodu

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu należą ulice: Cisowa, Gagarina, Grenadierów, Jana Pawła II, Komandosów, Lipska, Orzechowa, Osiedlowa, PCK, Sandomierska, Wyścigowa Nr 1 – 21 (obie strony).

Rekrutacja on-line do klas pierwszych

Zapraszamy do "Dziewiątki".

Dodatkowe informacje