Gabinet pedagoga i psychologa mieści się na II piętrze w sali 202

PEDAGOG/PEDAGOG SPECJALNY

Małgorzata Janusz

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

11.10-12.10

 

13.10-17.10

 

07.10-12.10 

 

08.00-11.20

 

12.20-14.20
 

 

08.50-11.20

 

08.50-11.20

 

12.20-14.00

PSYCHOLOG

Marta Malinowska

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

08.30-12.00

 

12.00-16.00

 

 

08.15-13.30

              

 

08.45-14.00

 

08.30-12.30Szanowni Rodzice,

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla rodziców, organizowany przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu zostaje zawieszony do odwołania.

 


Warto przeczytać:

Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem

Samookaleczenia u młodzieży

Napoje energetyzujące - zwracajmy uwagę, co piją nasze dzieci

 

Obszar oddziaływań: Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

 1. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole. Diagnoza środowiska szkolnego i rodzinnego ucznia.

 2. Minimalizowanie niewłaściwego zachowania uczniów.

 3. Rozwiązywanie konfliktów i problemów dzieci.

 4. Interwencja w sytuacjach kryzysowych w rodzinie.

 5. Opieka nad uczniem mającym trudności w nauce.

 6. Stałe czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

 7. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców.

 8. Prowadzenie poradnictwa dla uczniów.

 9. Prowadzenie poradnictwa dla nauczycieli.

 10. Udział w lekcjach wychowawczych.

 11. Organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 12. Współpraca w realizacji programu profilaktycznego szkoły.

 13. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

W ramach swojej pracy pedagog współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Żeromskiego 43, tel. (0-48) 368-06-00

Komendą Miejską Policji w Radomiu

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, ul.Malczewskiego 20B,  tel. (0-48) 362-27-45

Innymi pedagogami

Dodatkowe informacje