Opieka świetlicowa

14 października 2019 roku

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W świetlicy szkolnej w godz. 6:30 - 17:00 

będzie odbywał się dyżur nauczycieli

sprawujący opiekę dla dzieci rodziców pracujących.

Dodatkowe informacje