Wypłata stypendium

Wypłata stypendium naukowego dla uczniów klas IV - VIII,

którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyżej oraz stypendium za osiągnięcia sportowe 

odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:


24.06.2019 (poniedziałek) w godz.11.00- 15.00

25.06.2019 (wtorek) w godz 8.00 - 13.00.


Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 

 

 

Dodatkowe informacje