Obiady - czerwiec 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na czerwiec 2019

wynosi: 10 x 3 zł =  30 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

29-30.05.2019 w godz. 730-1500

31.05.2019 w godz. 730 - 1400

 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz przebywające w świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia.

 

Dodatkowe informacje