Opieka świetlicowa

W dniu 5 kwietnia 2016 r.

w naszej szkole nie ma zajęć dydaktycznych (sprawdzian szóstoklasisty),

w świetlicy szkolnej (przy sali gimnastycznej) w godz. 6:30 - 17:00

będzie odbywał się dyżur nauczycieli

sprawujący opiekę dla dzieci rodziców pracujących.

Dodatkowe informacje