Świąteczna zbiórka żywności

W dniach od 9 marca do 18 marca
odbędzie się w naszej szkole
świąteczna zbiórka żywności
dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej szkoły.

Prosimy wszystkich uczniów
o wzięcie udziału w tej akcji i składanie produktów do kosza umieszczonego na parterze (obok portierni).

 

Dodatkowe informacje