STYPENDIUM NAUKOWE

Wypłata stypendium za wyniki w nauce dla uczniów klas  V, VI
odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:

05.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400 (termin odwołany)

06.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400


UWAGA! Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje