Obiady - kwiecień 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na kwiecień 2019

wynosi: 13 x 3 zł =  39 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

27-28.03.2019 w godz. 730-1500

29.03.2019 w godz. 730 - 1400

 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje