„Szkolny konkurs o Julianie Tuwimie”-podsumowanie Roku JulianaTuwima

Dnia 26 listopada 2013r. p. Elżbieta Augustyniak i p. Bożena Wójcicka zorganizowały w naszej szkole „Szkolny konkurs o Julianie Tuwimie” podsumowujący Rok Juliana Tuwima.

Konkurs rozpoczęła klasa 3e inscenizacją słowno-muzyczną poświęconą twórczości Juliana Tuwima przygotowaną przez p. Barbarę Jazłowiecką.

Konkurs składał się z 3 etapów:

I etap plastyczno-techniczny dla uczniów klas II – „Moja ulubiona postać z utworów Juliana Tuwima” – polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej.

W tej kategorii zwyciężyli:

I miejsce Klaudia Kosior kl. 2b

II miejsce Mikołaj Patynowski kl. 2c

III miejsce Nikola Stanik kl. 2d

Wyróżnienia otrzymali: Jan Łuczaj kl.2c, Natalia Stępień kl. 2b, Łukasz Dobrowolski kl. 2d.

II etap recytatorski dla uczniów klas I - polegał na interpretacji dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima.

W tej kategorii nagrody otrzymali:

I miejsce Gabriela Falkiewicz kl. 1c

II miejsce Natalia Czerwińska kl. 1e

III miejsce Kamil Rafalski kl. 1a

Wyróżnienie otrzymali: Oliwia Bilska kl. 1d i Mateusz Zieliński z kl. 1a

III etap teleturniej wiedzy o Julianie Tuwimie dla uczniów klas III – polegał na odpowiadaniu na pytania, rozwiązywaniu krzyżówek, zagadek oraz uzupełnianiu tekstu z lukami.

W tej kategorii najlepszą okazała się:

I miejsce klasa 3d, następnie 3b, 3c, 3a i 3e.

Nad prawidłowością konkursu czuwała komisja w składzie pani wicedyrektor szkoły Jadwiga Kozieł oraz n-li edukacji wczesnoszkolnej p. Małgorzata Radzimowska i p. Bożena Wójcicka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki.

Nagrodzonym gratulujemy! – Elżbieta Augustyniak i Bożena Wójcicka.

Dodatkowe informacje