Stypendia szkolne 2013/2014

Stypendia szkolne dla uczniów klas I- VI

 

Kryterium dochodowe to 456 zł netto na osobę w rodzinie

Termin składania wniosków do dnia 13 września 2013 r. w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Uwaga:

  • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód za miesiąc sierpień,
  • do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych ani z tytułu rozpoczęcia nauki,
  • xero dokumentów potwierdza samodzielnie wnioskodawca słowami za zgodność z oryginałem i własnoręcznym podpisem.

Proszę pamiętać, że stronę nr 7:

  • wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, itp. na osobnych drukach),
  • w przypadku braku dochodów nie wpisujemy „0” tylko słowa „nie dotyczy”.

Ogłoszenie do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje