BUDŻET OBYWATELSKI 2014 w PSP 9

Pilny remont sali gimnastycznej w PSP 9!

Stwórzmy naszym dzieciom lepsze warunki nauki i zabawy!

W dniu 28 czerwca 2013r. w godzinach od 900 do 1700 w naszej szkole będzie można oddać swój głos popierający wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

Głosować mogą uprawnieni do głosowania mieszkańcy Radomia po okazaniu dowodu osobistego.

Głosy oddawane są na pięć projektów zdaniem wybierających najważniejszych do zrealizowania. Te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

Zachęcamy gorąco wszystkich uprawnionych do poparcia projektu "8.51.Remont sali gimnastycznej".

W naszej szkole urna będzie wystawiona również w okresie od 22.07 do 31.08.2013r.

Ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi do 15 listopada 2013r.

Więcej o głosowaniu (tutaj).

Więcej o Budżecie Obywatelskim 2014 (tutaj).

Dodatkowe informacje