STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2013

INFORMACJA DLA RODZICÓW

WYPŁATA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

odbędzie się

02.07.2013r. (wtorek) w godz. od 1100 do 1400

03.07.2013r. (środa) w godz. 0900 do 1400

Osoby, które nie odebrały stypendium w/w terminach proszone są o pilny odbiór do 26 lipca 2013 roku.

Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje