Filtr
 • Regulamin PSP 9 w okresie pandemii COVID-19

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  WRZESIEŃ

  01.09.2015 – rozpoczęcie roku szkolnego

  08.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  09.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  06.10.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej

  LISTOPAD

  01.11.2015 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.11.2015  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.11.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.11.2015 – zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówki) godz. 17.00 - podanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej.

  11.11.2015 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  17.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

  18.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  GRUDZIEŃ

  01.12.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  18.12.2015 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  23.12.2015 – 31.12.2015 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  01.01.2016  Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.01.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (harmonogram)

  06.01.2016 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  11.01.2016 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  18.01.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  21.01.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.40

  22.01.2016 zakończenie I semestru

  26.01.2016 - dla rodziców uczniów z klas VI o godz. 16.00 szkolenie pt. "Środki odurzające - DOPALACZE" 

  26.01.2016 –  zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

   

  27.01.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  LUTY

  01.02 – 14.02.2016 – ferie zimowe

  17 - 19.02.2016 - Rekolekcje wielkopostne (szczegóły TUTAJ)

  MARZEC

  01.03.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  11.03.2016 –  Dzień Otwarty Szkoły godz. 16.30 - 19.00

  24.03. – 29.03.2016 – wiosenna przerwa świąteczna

  KWIECIEŃ

  05.04.2016 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku - ważne informacje o sprawdzianie TUTAJ

  12.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

  13.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  27.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  02.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć 

  UWAGA!  Zmiana w kalendarzu roku szkolnego:

  10.05.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 –III godz. 17.00

  17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 18.00 (podanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

  20.05.2016 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  26.05.2016 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  27.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  CZERWIEC

  03.06.2016   Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 

  07.06.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  09.06.2016 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  16.06.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  20.06.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.40

  24.06.2016 - zakończenie roku szkolnego

 • „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

  W ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty,

  pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

  Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup materiałów edukacyjnych.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać

  do 8 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

 • Obiady - wrzesień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2023

  wynosi 18 x 4,50 = 81 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  01.09.2023 w godz. 730 -1400

  04.09.2023 w godz. 730-1600

  05.09.2023 w godz. 730-1430

   

  W dniach 30-31.08.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady we wrześniu, imię nazwisko, klasa dziecka."

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

  Obiady będą wydawane od środy 6 września 2023.

   

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  WRZESIEŃ

  01.09.2014 – rozpoczęcie roku szkolnego

  09.09.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  10.09.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  07.10.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  13.10.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  14.10.2014 – Dzień Edukacji Narodowej

  LISTOPAD

  01.11.2014 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  04.11.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.11.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  11.11.2014 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  GRUDZIEŃ

  02.12.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  03.12.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  22.12.2014 – 31.12.2014 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  02.01.2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  06.01.2015 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  08.01.2015 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.30

  12.01.2015 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.30

  13.01.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  14.01.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  19.01 – 01.02.2015 – ferie zimowe

  LUTY

  03.02.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (ODWOŁANE!)

  18.02 – 20.02.2015 – rekolekcje wielkopostne

  MARZEC

  03.03.2015I wtorek miesiąca – (Uwaga zmiana!) - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  05.03.2015zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

  27.03.2015 – dzień otwarty szkoły

  KWIECIEŃ

  01.04.2015 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  02.04. – 07.04.2015 – wiosenna przerwa świąteczna

  14.04.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  30.04.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  01.05.2015 – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.05.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  19.05.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  20.05.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  22.05.2015Festyn Rodzinny UWAGA zmiana terminu! Festyn odbędzie się 12.06.2015 roku

  CZERWIEC

  02.06.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  04.06.2015 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.06.2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  12.06.2015 Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku (nowy termin festynu)

  18.06.2015 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.30

  22.06.2015 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.30

  26.06.2015 - zakończenie roku szkolnego

 • Wyniki rekrutacji

  Listy dzieci przyjętych w roku szkolnym 2014/2015

  do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

  zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń (parter)

  w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

 • Obiady - wrzesień 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2022

  wynosi 18 x 4,50 = 81 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  01.09.2022 w godz.730-1500

  02.09.2022 w godz.730-1400

  05.09.2022 w godz. 730 -1600

   

  W dniach 01-05.09.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od 07.09.2022.

 • Obiady - wrzesień 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2021

  wynosi 19 x 3,70= 70,30 zł

   

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  01-02.09.2021 godz. 730-1500

  03.09.2021 godz. 730-1400

   

  Obiady będą wydawane od 06.09.2021

   

  Do 03.09.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię nazwisko, klasa dziecka.

   

   

 • Obiady - październik 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na październik 2020

  wynosi 21 x 3,50 = 73,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  28.09.2020 godz. 730- 1530 (poniedziałek)

  29-30.09.2020 godz. 730- 1430 (wtorek, środa)

   


 • Zebrania z Rodzicami - wrzesień 2020

  Zapraszamy na zebrania z Rodzicami
   
  7.09.2020 (poniedziałek)
   
  godz.17.00 - klasy 2 i 3 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 5 i 6 na Teams
   
  8.09.2020 (wtorek)
   
  godz. 17.00 - klasy 0 i 1 stacjonarnie:
  0A - sala 14, 1A - sala 109, 1B - sala 107, 1C - sala 105
   
  godz. 18.00 - klasy 7 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 8 stacjonarnie:
  8A - sala 205, 8B - sala 203, 8C - sala 207, 8D - sala 209, 8E - sala 211
   
  9.09.2020 (środa)
   
  godz. 18.00 - klasy 4 i 6E stacjonarnie:
  4A - sala 110, 4B - sala 108, 4C - sala 106, 4D - sala -104
  6E - sala 102
   
  godz. 18.00 - klasa 7F - na Teams
   
   
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  1.09.2020 wtorek

  Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w dwóch formach:

   

  STACJONARNEJ (na placu szkolnym) dla klas: 0, I, IV

  ON-LINE (na Teams) dla klas II, III, V, VI, VII, VIII.

   

  Rozpoczęcie roku na placu szkolnym:

  9.00 – 4a, 4b

  9.30 – 4c, 4d

  10.00 – 1a

  11.00 – 1b

  12.00 – 1c

  13.00 – 0a

  • Cała klasa spotyka się z wychowawcą i dyrekcją na placu od strony placu zabaw.
  • Uczniowie i wychowawca zaopatrzeni są w rękawiczki, maseczki, zachowują odległość.
  • Po uroczystości na placu wychowawca nie spotka się z dziećmi i rodzicami w klasie – wszystkich informacji udzieli rodzicom podczas zebrań planowanych na drugi tydzień września.
  • Bardzo prosimy o galowy strój szkolny: biała bluzka i czarne lub granatowe spodnie/spódnica.
  • Konieczne jest ograniczenie ilości rodziców obecnych na rozpoczęciu roku do jednej osoby na dziecko.
  • Uczniowie klas pierwszych podczas rozpoczęcia złożą Ślubowanie i zostaną pasowani na ucznia.
  • W razie deszczu – spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

  Rozpoczęcie roku szkolnego na TEAMS:

  9.30 – klasy VIII

  10.00 – klasy VII

  10.30 – klasy VI

  11.00 – klasy V

  11.30 – klasy III

  12.00 – klasy II

   

 • Obiady - wrzesień 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na wrzesień 2020

  wynosi 18 x 3,50 = 63 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  01 - 03.09.2020 godz. 730- 1430

   

  Obiady będą wydawane od dnia 07.09.2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15  odbędzie się w dniu 01.09.2014 r.

  Msza św.  w kościele (parafia św. Józefa) – godz. 8:00

   

  klasy VI    – godz. 9:00

  klasy IV-V   – godz. 10:00

  klasy II-III  – godz. 11:00

  klasy 0-I   – godz. 12:00

 • Szkoła będzie nieczynna

  UWAGA!

  Z powodu urlopów w dniu 16.08.2013 (piątek) szkoła będzie nieczynna.
  Zapraszamy w poniedziałek.

 • Wyprawka szkolna 2013 - szczegóły pomocy

  18 lipca br. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna" - w naszej szkole objęci są nim uczniowie klas II, IIIV, dla których dochód nie może przekraczać kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej) oraz uczniowie klas I, dla których dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie.

  5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających kryteriów dochodowych, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji prezydenta miasta.

  W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

  Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: 

  • dla uczniów klas I-III - do kwoty 225 zł.
  • dla uczniów klas V - do kwoty 325 zł.

  Więcej szczegółów w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.07.2013 r.

  Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych upływa 19 sierpnia 2013 r. (druki wniosków w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj). Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników wystawiony imiennie na rodzica (faktura lub rachunek).

  Termin wypłaty świadczenia rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym uczniów) zostanie ustalony we wrześniu br.

  Druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników - do pobrania.

  Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

 • Dofinansowanie

  PILNE!

  W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty podwyższeniu ulegają kryteria dochodowe uwzględniane przy rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, dlatego większa liczba uczniów będzie mogła skorzystać z tego świadczenia.

Dodatkowe informacje