"Czyste powietrze wokół nas"

Na przełomie kwietnia i maja nauczyciele wraz z dziećmi z pięciu oddziałów przedszkolnych naszej szkoły wzięło udział w realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.

Program był adresowany do dzieci 5-6-letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie podczas zebrania grupowego. Wówczas rodzice i opiekunowie podpisali kontrakt deklarujący jednoznacznie: niepalenie papierosów przy dziecku oraz dawanie wsparcia dziecku w sytuacjach, gdy chce ono unikać zadymionych pomieszczeń. Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:
• Wycieczka.
• Co i dlaczego dymi?
• Jak się czuję kiedy dymi papieros?
• Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
• Jak unikać dymu papierosowego?

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie", który wręczały palącym członkom rodziny. W ramach realizacji zagadnień z programu, został zorganizowany przez koordynatora programu kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów. W grupach dzieci pod opieką nauczycielek wykonały prace, które zostały zaprezentowane na wystawie na parterze szkoły, promując zdrowy tryb życia.
Ostatnią formą było przedstawienie sprawozdania rodzicom oraz podziękowania za współpracę podczas realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas".

Więcej zdjęć w GALERII (kliknij tutaj).

Koordynator programu: pani Renata Drzymała.

Dodatkowe informacje