Obiady - maj 2013

Opłata za obiady dla klas 0-6 na maj 2013 wynosi:
18 x 2,80 = 50,40 zł
Wpłaty przyjmowane będą w dniach
25 kwietnia 2013 (czwartek) w godz. 730 - 1500

26 kwietnia 2013 (piątek) w godz. 700 - 1430
w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje