Obiady - grudzień 2023

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na grudzień 2023

wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

 

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

28 - 30.11.2023 w godz. 730 -1500

 

W dniach 23-27.11.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady - listopad, imię nazwisko, klasa dziecka.

Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

Dodatkowe informacje