Obiady - czerwiec 2023

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na czerwiec 2023

wynosi 12 x 4,50 = 54 zł

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

29.05.2023 w godz. 730-1600

30-31.05.2023 w godz. 730-1500

W dniach 23-28.05.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w czerwcu, imię nazwisko, klasa dziecka."

Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

Dodatkowe informacje