Obiady - grudzień 2022

 

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na grudzień 2022

wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

 

Uwaga!

Wpłaty za obiady można dokonać w dniach 23-30.11.2022

wyłącznie na rachunek bankowy 

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

 

Dodatkowe informacje