Obiady - październik 2022

  • Drukuj

 

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na październik 2022

wynosi 19 x 4,50 = 85,50 zł

 

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

w dniach:

28-29.09.2022 w godz. 730-1500

30.09.2022 w godz. 730-1400

 

W dniach 23-27.09.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.