Dobrowolne ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

Ulotka dla rodzica

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

Deklaracja NNW Edukacja złącznik 1

- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW ustalone uchwałą nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA

- lista do ubezpieczenia OC dla nauczycieli,
- lista do ubezpieczenia dzieci i młodzieży Deklaracja NNW PZU EDUKACJA
- Informację Administratora danych osobowych,
- Zakres ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży szkolnej PZU EDUKACJA wynosi - 20.000 PLN składka 45 zł od ucznia
Suma ubezpieczenia dla nauczyciela wynosi 100.000 PLN i składka 5 zł od nauczyciela.

W RAMACH UBEZPIECZENIA ODPOWIADAMY.

  • Ochrona na terenie całego świata
  • Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na wycieczkach.
  • Odpowiedzialność za wypadki podczas uprawiania sportów (REKREACYJNIE, WYCZYNOWO, ZAWODOWO - nawet tych WYSOKIEGO RYZYKA)

 

Więcej na stronie http://www.pzu.pl/

 

Dodatkowe informacje